Search

Examen juni 2023 Taekwon-Do IN NAE DO KWAN

De maand juni staat altijd in het teken van de laatste examens van het seizoen . Diegene die op willen gaan moeten voldoen aan de exameneisen die gesteld zijn in onze syllabus .Zowel theorie als praktijk moet met een voldoende zijn afgesloten om een gupgraad/band hoger te komen. Natuurlijk nemen wij ook mee hoed het lid zich tijdens de les manifesteert , niet alleen technische maar ook of hij/zij onze tenets en eed acht nemen.