Search

Terugkomdag Vertrouwenspersoon Taekwon-Do IN NAE DO KWAN

Al jaren ben ik vertrouwenscontactpersoon (vcp) van onze mooie club Taekwon-Do IN NAE DO KWAN. Ik heb daar al enige tijd geleden een cursus voor gevolgd. Op woensdag 28 september 2022 was de terugkomdag. Vertrouwenscontactpersonen van diverse sportverenigingen, zoals volleybal, voetbal, watersporten, luchtsporten, denksporten en bonden waren aanwezig. Heel boeiend!

We hebben eerst met elkaar kennisgemaakt en aangegeven wat we wilden leren van de bijeenkomst. Ik heb aangegeven dat ik me meer wil profileren binnen onze vereniging zodat meer mensen weten dat er een vcp is, wat een vcp kan betekenen en hoe ik te bereiken ben. Dit laatste is via de website https://itf-taekwondo.nl/de-leraren/

We hebben het stappenplan van het Centrum voor veilige sport https://centrumveiligesport.nl/preventie/tools-en-informatie/high-5-stappenplan-sportclubs uitvoerig behandeld en tot slot diverse casussen besproken. Deze casussen gingen van scheldpartijen en intimidatie tot seksueel misbruik. Hoe ga je daar eigenlijk mee om en wat kan ik doen als het een bekende is…? Tips en tricks hebben we meegekregen.

VCP
Een vcp is een onafhankelijk persoon binnen de vereniging die los staat van het bestuur en zelfstandig mag opereren. Maar wanneer iemand een melding doet bij een vsp moet deze dit wel melden bij de leiding van de club, tenzij de melder nadrukkelijk aangeeft dit niet te willen. Wat er doorgegeven wordt is aan de melder. Een vcp kan ook contact opnemen met het Centrum voor Veilige Sport (cvs) en daar de klacht/ melding verder behandelen. Maar ook dan zal het met de leiding van de club afgestemd worden. De leiding is en blijft verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club.

Een vcp is er voor om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, leden bewust te maken dat dit niet hoort en wat zij er aan kunnen doen. Grensoverschrijdend gedrag kan van alles zijn en gaat niet alleen over seksuele handelingen of fysiek geweld. Het kan bijvoorbeeld ook gaan over intimidatie, schelden, diefstal, pesten of matchfixing. 

Taekwon-Do IN NAE DO KWAN

Wij kennen binnen onze vereniging de vijf tenets (eerlijkheid, hoffelijkheid, doorzettingsvermogen, beheersing en onbedwingbare geest). Deze zijn er natuurlijk op geënt dat we geen grensoverschrijdend gedrag vertonen. We moeten hieraan blijven werken en dat betekent dat we deze nog niet allemaal te aller tijde volledig beheersen. Daarom vinden we het belangrijk dat er ook een melding gedaan kan worden als er iets anders wordt gezien. Wanneer het niet prettig voelt om dit bij een leraar te melden, kan het ook bij de vcp.  

Contact
Graag kom ik met u in contact als u het gevoel heeft dat er iets niet klopt of niet prettig voelt. Alles zal vertrouwelijk – en indien gewenst anoniem – worden behandeld. Gezamenlijk kunnen we dan bespreken wat we er aan kunnen doen. 

Ik ben er voor de gehele club en sta u graag te woord. Spreek me aan, bel me op of mail me. Ook kunt u me tegen komen tijdens trainingen, jeugddagen of gewoon in de wandelgang. 

Tot ziens, Friso van Ommeren
friso100@yahoo.com
Tel. 0651910781