Search

Ondertekening manifest “VUIST TEGEN DISCRIMINATIE” Taekwon-Do IN NAE DO KWAN

Wij zijn door Sport Utrecht en het NIVM die het Fight Right Keurmerk beoordeelt, waar onze club alweer 10 jaar aan voldoet https://itf-taekwondo.nl/2019/04/19/taekwon-do-in-nae-do-kwan-ontvangt-wederom-goedkeuring-fight-right-keurmerk/ 27 september 2022 om deel te nemen aan.

Aanwezig waren Taekwon-Do IN NAE DO KWAN, The Colosseum, Jimmy’s Gym, Fighting4Power, Taekwondo Eddeane en Casca DuraTjamie Sports,

Dit project sluit ook mooi aan Utrecht 900 jaar. Het NIVM en Sport Utrecht hebben juist deze Martial Arts clubs uitgezocht omdat binnen de clubs/Martial Arts juist geen onderscheid gemaakt wordt, tussen kleur, geslacht, godsdienst, rijk/arm en iedereen met veel respect en discipline samen traint en dus een juist goede vuist tegen discriminatie kan maken. 

Dit gaan wij doen door dit beeld binnen de clubs actief uit te dragen, de deuren te openen voor anderen en de waarden zichtbaar te maken. Ook door de kinderen in deze clubs niet alleen fysiek met elkaar het contact aan te laten gaan, maar ook leren samen te werken en te ervaren wat er nodig is om discriminatie tegen te gaan. Idem wat wij met onze Taekwon-Do tenets en eed willen bereiken.

Onze leraren zullen hiervoor een scholing volgen met de volgende onderwerpen:

✓ Bewustwording; wat discriminatie is, dat iedereen vooroordelen heeft en discrimineert
✓ Inzicht; Wat ervaren discriminatie is en wat de impact daarvan is voor jezelf en/ of anderen 
✓ Bespreekbaar maken van discriminatie, uitwisselen van waarden en begrip voor elkaar 

Wij hebben gebrainstormd over, open deuren week bv in de herfstvakantie , hoe bereik je dan de jeugd, de nodige PR en wie gaat wat doen.