Search

Positief Coachen Taekwon-Do IN NAE DO KWAN

Als kader hebben wij verschillende bijeenkomsten gevolgd tav Positief Coachen nu een verslag van Boosabum Sylvester.

Aflopen dinsdag 20 sept. volgde ik een Webinar georganiseerd vanuit NOC*NSF: genaamd Positief Coachen. Ewald van Kouwen was de spreker.https://positiefcoachen.nl Vanuit zijn jarenlange achtergrond als acteur en ervaring als coach, wist hij op een inspirerende en leuke (theatrale rollen) de stof over te brengen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat men vaak onbewust 5 negatieve en sociaal niet wenselijk gedragingen vertoont tijdens het coachen/teambesprekingen.
Dat zijn:

  • Pessimistisch zijn
  • Kleineren
  • Dreigen
  • Gefocust vooral wat op er niet goed gaat
  • Voortdurend hameren op resultaten (ene kant logisch omdat veelal het een competitiesport betreft)

Terwijl als je je inzet op een positief sport klimaat (cultuur) o.a. het volgende juist bereikt:

  • Betere ontwikkeling, zelfvertrouwen groeit
  • Kinderen blijven langer sporten op de club en zowel de ouders raken meer betrokken
  • Het uiteindelijk tot een beter resultaat leidt

Dus niet voortdurend hameren op resultaten en wat er niet goed is gegaan, maar juist benoemen wat er wel goed ging. M.a.w. als leden plezier hebben uit zich dat in allerlei positieve voordelen.

In onze mooie sport Taekwon-Do en op de club wordt dit gedrag uiteraard niet geaccepteerd en of gestimuleerd. Dit wordt versterkt door onze Eed en Tenets.

Groeten en Taekwon,

Boosabum Sylvester