Search

LTC ITF Nederland Taekwon-Do IN NAE DO KWAN

Op zaterdag 14 mei hebben wij sinds een lange tijd weer live een Landelijke Technische Cursus (LTC) kunnen volgen. Het is altijd goed om te leren van andere leraren. Het was een weerzien van bekenden uit de Nederlandse Taekwon-Do wereld. 
Vanuit Taekwon-Do IN NAE DO KWAN waren we hier met Sabum Mohammed en Sabum Randy. Boosabooms Jonathan, Rob, Winnie, Nadia en Tji-Way. En de rode banders Jack, Julian, Kenya, Deena, Silke, Edison, Boris en Anniek. Met als supporters Boosabum Audrey en Clyde.


We zijn gestart onder leiding van Sabum Claudia met een warming-up, daarna werden we na gruaduatie verdeeld waarbij we een tul gingen behandelen op techniek en herkomst van de tul. Er was gelegenheid tot vragen stellen. 
Na een half uur gingen we door met dynamisch trappen onder leiding van Sabum Rory. Hierin hebben we op verschillende manieren trappen met een partner geoefend. 
Na de pauze zijn we met Sahyun Martijn doorgegaan met de achtergrond van Taekwon-Do. Hij had hiervoor een stuk voorbereid dat ging over de ‘Imjin oorlog’. Hij maakte hier de koppeling met de tuls die van hieruit zijn ontstaan. In het kader van de Imjin oorlog (1592 t/m 1598 in Korea, waar de naamgevers van de tul Choong-Moo, Choong-Jang en So-San een rol in speelden).Na zijn verhaal hierover had hij een leuke intermezzo door een spel te doen buiten op het gras. We werden in twee groepen verdeeld, rood en blauw. Ieder teamlid had een kussen als schild en er waren Noodles om elkaar af te tikken. Als je afgetikt was dan moest je je hoogste tul lopen. 
Hierna zijn we weer met de behandeling van Tuls doorgegaan. Ook weer op graduatie. 
Daarna heeft Sahyun Martijn nog een stukje geschiedenis behandeld en gekoppeld aan tuls, waarna hij een opdracht had om in drietallen uiteen te gaan en het aantal bewegingen van een tul op kussens uit te voeren. Hierbij was het niet de bedoeling om de tul na te lopen, maar elke trap of stoot beweging die je kent op een kussen uit te voeren tot het aantal bewegingen van de tul. Ter er van de patriotten die zich tegen de bezetting van Korea verzetten (1910 t/m 1945) heeft iedereen zich stevig in het zweet gewerkt (24 schoppen voor Do-San, 32 voor Joong-Gun… helaas was er geen tijd voor de 45 van Eui-Am en de 33 van Sam-Il). Ook de patriot Ko-Dang (voormalig 15e tul) kwam even aan bod, net als zijn tragisch lot en zijn vervanging door Juche tul.
Als toegift liep iedereen onder leiding van Sahyun Martijn de Eui Am Tul mee, ook al kende je deze nog niet. 
Tot slot heeft iedereen weer in groepjes op graduatie de laatste tul behandeld. 
Na de afgroeting zijn we gezamenlijk met z’n allen op de foto gegaan en daarmee eindigde deze LTC. 
Een enerverende dag, leuk in stukjes opgedeeld, veel opgestoken, maar vooral heerlijk met z’n allen samen getraind!

Taekwon Boosabum Tji-Way