Search

Webinar WTBR per 1 juli 2021

Elke vereniging/stichting zal aan De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WTBR) per 1 juli 2021 moeten voldoen. Dat nav veel voorbeelden in de media waarbij bestuursleden, bv de penningmeester met het geld vandoor is gegaan of dat er een opdracht gegeven is aan een familie/kennis zonder daar verschillende offertes hebben aangevraagd. De wet regelt het onbehoorlijk bestuur en nu mogen zelfs donateurs die geen lid zijn wel het bestuur ter verantwoording roepen evenals derden zoals leveranciers als ze daar een vermoeden van hebben. Verder is het in de wet geregeld dat oud bestuursleden mogen spreken zonder dat het geagendeerd is.

https://clubbase.sport.nl/media/23433/2021-wbtr-presentatie-sportbonden.pdf