Search

Zoom IUC ITF Taekwon-Do IN NAE DO KWAN

Op 11 juli was er een ITF Umpire Zoom-meeting voor Europa, hiervoor had de internationale
Umpire committee ook Zoom bijeenkomsten georganiseerd voor Spaans talige en Russische spreken de landen. Nu was Europa aan de beurt.

Er waren er 75 deelnemers ut 35 landen. Elke scheidsrechter en coach mocht er aan meedoen, zodat onze club goed vertegenwoordigd was met Sabum Randy, Mohamed , ,Boosabum Audrey en Rob.

Het onderwerp was Tuls, waarbij GM Marano ook aanwezig was om te ondersteunen.Terecht werd er aangegeven dat de scheidsrechters zelf up to date moeten zijn, IIC volgen,  zelf moeten blijven trainen en ook moeten leren in spiegelbeeld te beoordelen . Er wordt gekeken of in de toekomst niet een voor een gejureerd met worden. Gebruik wel/niet video. Verder werden er allerlei vragen beantwoord. 

Als is het geen officiële IUC het is goed om elkaar internationaal  weer te zien en te spreken,