Als: Sport, Zelfverdediging, Manier van leven, Sociale ontwikkeling. info@itf-taekwondo.nl Tel. 06 54277369

OITS opleiding 16 feb 2020


O-ITS staat voor ondersteuner ITF Taekwon-Do Sportleider. Deze cursus is ontwikkeld is door ITF Nederland, maar mag gegeven worden door een 4e dan en hoger met een afgeronde erkende Zelfstandig-ITS opleiding 
De O-ITS-cursus is gericht op het opleiden van leden om te kunnen ondersteunen bij het geven van lessen.  Per 1 januari 2019 is deze cursus ook een vereiste van ITF Nederland voor het afleggen van een 1e dan examen want met het behalen van 1e dan komt de titel “Boosabum”, oftewel assistent-leraar, en daarom wordt er verwacht dat een 1e danner minimaal kan ondersteunen bij het geven van lessen. Leden die mee willen doen aan deze cursus moeten minimaal 12 jaar oud zijn, en in het bezit zijn van groene band (6e kup).
 
Met in totaal 18 deelnemers ook 4 van Evolution Sports was het een succes. De cursus duurde ruim 4 uur. Een gedeelte theorie over de O-ITS, de club en daarna nog een praktijkgedeelte, waarbij de deelnemers een warming-up moesten geven in groepjes geobserveerd en positief feedback gegeven door de anderen. Hierna afsluitende theorie toets.
Enkele opmerkingen van de deelnemers:
– tips van de anderen, van elkaar leren
– theorie waardevol, ook het gedeelte van de club, Noord Korea
– zien en ervaren hoe een groepsdynamiek werkt
– werken aan lichaamshouding
– nieuwe inzichten
– theorie te lang
– leerzaam hoe een les te kunnen ondersteunen .