Als: Sport, Zelfverdediging, Manier van leven, Sociale ontwikkeling. info@itf-taekwondo.nl Tel. 06 54277369

Sociale Vaardigheden cursus Pro33college Amersfoort

Taekwon-Do IN NAE DO KWAN geeft naast de elf reguliere locaties, elke week nog lessen op Naschoolse opvang, BSO’s, Basscholen in Overvecht/Hoograven en nu ook wederom ook in Amersfoort
 
Sabum Wouter geeft al enkele jaren op het Pro33college in Amersfoort trainingen en gebruikt Taekwon-Do als middel om de leerlingen verder te helpen. Denk hierbij aan leerling toezicht, sportklassen en agressie regulatie. 
 
Afgelopen half jaar gaf Sabum Wouter twee cursussen in sociale vaardigheden. Tijdens de trainingen werd door Sabum Wouter aandacht besteed aan groepsvorming, groepsdruk, zelfvertrouwen ontwikkelen, conflictsituaties en mediation, hulp vragen en bieden, emoties herkennen en ermee om kunnen gaan.
 
Tijdens de trainingen is de afgelopen jaren veel progressie geboekt en dit jaar was dat ook goed te zien. Sommige leerlingen wilde zelfs nog een keer meedoen en helpen bij de tweede training van
het seizoen!