Search

Platform Vreedzame wijk

Als Taekwon-Do IN NAE DO KWAN waren wij aanwezig op de platform bijeenkomst, waar scholen, leerkrachten professionals uit de wijk, ouders en sportclubs aanwezig bij waren.

Als club zijn wij een van de eersten die Vreedzaam zijn opgeleid, toen nog een pilot in Overvecht 2011. Nu is Vreedzaam een begrip in alle wijken in Utrecht en nemen steden het allemaal over. Al onze leraren zijn dan ook Vreedzaam opgeleid en worden bijgeschoold zoals Sabum Mohamed en Randy afgelopen jaar. Maw vanaf onze locaties in Amersfoort, Vathorst tot en met Woerden besteden wij aandacht in onze lessen, waarbij de Taekwon-Do tenets nauw aansluiten bij het begrip Vreedzaam.

De ontwikkelingen gaan snel, waarbij er ook nog onderzoeken worden gedaan naar de resultaten en hoe nu verder. Overvecht loopt als wijk ver vooruit tov de rest van het land qua ontwikkelingen. Niet alleen worden alle leerlingen van de 12 basisscholen Vreedzaam opgeleid, zijn er leerling en oudermediatoren, professionals in de wijk. Als sportclub kan je zelfs geen les geven via de gemeente als je niet Vreedzaam ben opgeleid en de nascholingen niet hebt gevolgd.

Insteek vandaag was de nieuwste ontwikkelingen, de onderzoeken op gelijkwaardigheid en duurzaamheid van Vreedzaam en de vier pijlers hoe inzetten / eigen rol en dan implementeren.