Kader vergadering Taekwon-Do IN NAE DO KWAN

 

Terwijl iedereen aan het genieten is van de Kerstvakantie zijn wij als kader van onze club al weer aan het voor bereiden voor het aankomend jaar.

Op onze eigen locatie Ambachtsweg 50 was er naast vergadering ook ruimte voor fysiek trainen.

Naast administratieve zaken werd ook de ontwikkeling van Leerlijn Sportief Vermogen (https://itf-taekwondo.nl/wp-content/uploads/2017/02/Folder-Leerlijn-Sportief-Vermogen-Kick-Off.pdf)  besproken , waarbij onze club nauw verbonden is ism met Harten voor Sport/VSU en de Gemeente.

Wij gebruiken Taekwon-Do als middel en daardoor worden wij gevraagd op basisscholen om les te geven aan moeilijke klassen die de eigen leraar niet aankunt, Overvecht, Hoograven en Vleuten.

Ook de nieuwe groep Taekwon-Do Heroes( leden met een beperking)  in Overvecht op de donderdag locatie Teun de Jager dreef, naast de al bestaande groep op de vrijdag op locatie Maarssen.https://www.youtube.com/watch?v=nPZkhlsuIbU&feature=youtu.be

Het volgende onderwerp was het lesgeven” het nieuwe leren”. Wij als club volgende ontwikkelingen in het lesgeven en metname binnen Martial Arts op de voet en proberen die dan ook toe te passen in onze lessen.

Elke leraar geeft op zijn eigen manier les maar wel volgens vaste aandachtspunten.

     Praatje, auditief      , leden die leren door- het vertellen, woorden, taalgebruik en de toon van het uitleggen

     Plaatje, visueel       , leden die leren door- te letten op wat men ziet, ze denken en onthouden in beelden

     Daadje, kinesthetisch, leden die leren door- zich richten zich op het gevoel, de technieken en oefeningen moeten

                                         goed aan voelen, ze onthouden door het te doen.

Wij als leraren moeten een dusdanige les creëren, waarbij alle voorwaarden aanwezig zijn om te leren. Minder leiden, maar meer begeleiden Begeleiden om zichzelf te helpen. Dit begrijpt en beamen is een, maar het daadwerkelijk toepassen is een tweede. Dmv opdrachten hebben wij dat geoefend.

Het praktijkgedeelte bestond uit nieuwe oefeningen vanaf warming up tot en met spelletjes en het begrijpen en natuurlijk toepassen van de principes van Radix