Search

ALV ITF Nederland


Afgelopen zondag, 12 februari 2012, was er weer een ALV van ITF Nederland. Centraal stond de verkiezing van het nieuwe bestuur, het financieel rapport 2011 en het beleidsplan.


Na een interim bestuur welke gevormd was na het wegvallen van onze secretaris-penningmeester is het heel prettig dat verschillende personen zich nu willen inzetten voor ITF Nederland. Onder andere: Margot Elbertsen; ledenadministratie, Malaika McCahrty; financiën, Sabum Carlo v d Braak; danexamens.
 
Sahyun James is wederom gekozen door de ALV als voorzitter en mag tot 2016 zitting nemen in het bestuur samen met: Sabum Robert Boer, Boosabum Martijn v de Velde, Rory de Vries en Wouter Meijer ook van Taekwon-Do IN NAE DO KWAN. Het zal een hele uitdaging worden om het Beleidsplan te gaan implementeren naast de lopende zaken. Wij hebben er in elk geval veel zin in.