Search

ALV ITF-Nederland


ALV ITF Nederland zaterdag 15 oktober 2011

ITF Nederland had een Algemene Leden Vergadering belegt aangezien één van de bestuursleden Martin Schellens per 1 december zijn taken (als secretaris en penningmeester) neerlegt.

Sahyun James heeft zich als voorzitter wederom beschikbaar gesteld.

Helaas waren er geen officiële aanmeldingen op tijd binnengekomen en kon er dus ook geen verkiezing van bestuursleden plaatsvinden, aangezien leden die een machtiging afgeven wel moeten weten waarvoor ze kiezen en dat kan niet als dit niet op tijd bekend is.

Sabum Robert Boer heeft, als een van de personen die het Beleidsplan hebben geschreven, samen met Nanne Boonstra een presentatie gehouden over de cultuur binnen ITF Nederland wat met een grappig maar duidelijk tekenfilmpje werd geïllustreerd.

Alle aanwezigen waren het erover eens dat er nu snel actie ondernomen moet worden, de sfeer was open, gezellig en ook nog constructief. Over een paar weken zal er weer een ALV belegt worden om nadere afspraken en verkiezingen te houden.