Search

Level 1 TKD Tigers


In het weekend van 20 mei vond in Utrecht de TKD Tiger opleiding level 1 plaats, tegelijkertijd

TKD Tigers is een opleiding gericht op de allerkleinste 3-5 jaar waarbij levensvaardigheden zoals, omgaan met Vreemden, Pesten, Brand, Verkeer en Water behandelt worden. Verder leren de kinderen spelenderwijs samenwerken, omgaan met Gezondheid en Fitness. Natuurlijk ontbreken de aanvals- en verdedigingstechnieken van Taekwon-Do niet. TKD Tigers is een gedegen programma waarbij alle lessen uitgeschreven zijn dit tov de gewone Taekwon-Do lessen. Verder wordt er gewerkt met een leerling-boekje waarbij de interactie tussen club-school en leerling gewaarborgd is.

Met meer dan 100 Tigers binnen onze eigen club is het programma echt een hit en dus een aanrader. TKD Tigers wordt momenteel ook gegeven op basisscholen (groep 1-2) en BSO’s.
In de Level 1 cursus worden de achtergronden, marketing en de drie thema’s behandeld waarbij het omgaan met de 3-5 jarige en het lesgeven centraal staat.
Bareld en Wouter hebben nu aan den lijve ondervonden hoe intensief de opleiding is. Maar hebben wel veel energie gekregen om de lessen te gaan geven.

De welbekende Philip Lear verzorgde de cursus met veel enthousiasme en energie.
Zelfs Master Willy van de Mortel en wereldkampioen Tim Kool waren aanwezig, beiden konden zich ook goed inleven in de wereld van een 3-5 jarige.

Voor meer informatie
info@itftaekwondo.nl
tel 06-54277369