Search

Vreedzame sportclub


Sahyun James heeft vraaggesprek met NSA over de Vreedzame sportclub:

De bedoeling van het NSA is om landelijk tools te ontwikkelen voor sportscholen zodat ze de vreedzame gedachte makkelijk kunnen implementeren binnen hun eigen club.
Wij vanTaekwon-Do IN NAE DO KWAN waren de eerste in Nederland die opgeleid waren. Simpel gezegd is het voor de kinderen op een Vreedzame school belangrijk dat ze in de wijk en ook op de sportclubs de Vreedzame gedachte weer tegenkomen; sportiviteit, respect voor elkaar, positieve omgang, conflicten zelf oplossen en betrokkenheid. Momenteel wordt de Vreedzame gedachte ook ingevoerd in andere wijken en straks in andere steden.

In onze sport Taekwon-Do komt de Vreedzame gedachte natuurlijk al naar voren in de Tenets en ook de Taekwon-Do eed o.a.