Search

De kleur van waarheid

De “Do” van Taekwon-Do;
Onze sport Taekwon-Do bestaat uit twee lettergrepen om aan te geven dat “Tae” (alle aanvals- en verdedigingstechnieken met de benen) en “Kwon” (alle aanvals- en verdedigingstechnieken met de vuisten)