Search

Respons


Sahyun James volgt opleiding Respons;

Het project Tijd voor Vechtsport houdt per 1 januari 2011 op te bestaan maar gaat over in het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM).


Om een (extra) impuls te geven aan de samenwerking tussen club en onderwijs is het opleidingsproduct Respons ontwikkeld. Vechtsport wordt in Respons gebruikt om maatschappelijke problemen in het onderwijs aan te pakken. Respons is een programma voor het basisonderwijs waarbij Pesten en Omgaan met groepsdruk centraal staat.

De deelnemers leren in de cursus hoe ze met behulp van vechtsportprincipes dit probleem kunnen aanpakken op een school uit hun eigen omgeving. Hiervoor wordt een gestandaardiseerde lessenreeks van zeven lessen aangereikt en vechtsport hierbij te gebruiken als pedagogisch instrument.
Taekwon-Do IN NAE DO KWAN