Search

Sport Zorg Traject TvV


Terugkomdag Sport Zorg Traject Tijd voor Vechtsport 18 sept 2010


Taekwon-Do IN NAE DO KWAN is een van de weinige clubs in Nederland die erkend zijn dmv het Fight Right keurmerk, wat staat voor het voldoen aan eisen op het gebied van het pedagogisch en didactisch gehalte, de sociale en fysieke veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid zie ook
http://www.tijdvoorvechtsport.nl/fight_right_keurmerk/verenigingen

Bij het project Tijd voor Vechtsport hebben onze trainers ook verschillende trajecten doorlopen betreffende het lesgeven in vechtsportonderwijs op een dusdanige manier dat het een hulpmiddel is voor
agressieregulatie of het vergroten van de mentale weerbaarheid van de jongeren. Metname Sahyun James en Boosabum Liesbeth hebben alle opleidingen daarvoor doorlopen.

Het Oesh project is het laatste project, Boosabum Jimi heeft deze opleiding gevolgd en is dus de trekker hiervan om zo onze jeugd/junioren meer bij de club te betrekken.

Dit was de laatste terugkomdag van een klein groepje die te maken heeft met het zg. Zorg traject, waarbij veelal kansarme jongeren dmv vechtsport geleerd wordt zichzelf te ontdekken en te ontplooien een beter mens te worden in onze complexe maatschappij.

De bijeenkomst stond olv de Beweegwetenschapper Dhr Jan Bloem. Het was weer een interessante terugkom dag waarbij de reflectie op elkaars werk centraal stond.